رمان چهل دختران در آمریکا زیور طبع یافته!

 

 

چهل دختران اگر نام ذهن آشنای تمام مردم افغانستان نباشد، بدون شک عزیزترین و ماندگارترین نام در خاطره بخشی بزرگ جامعه افغانستان است که است. و نیز اگر فرض کنیم که نسل امروز فلسفه وجودی چهل دختران را ندانند، اما بدون شک نام ده‏ها ارتفاع و بلندایی  را می‏دانند که از سینه‏های شیدای چهل دختران برخاسته و بر قله ها برنشسته است. و نیز اگر نسل ما با تمام قله‏هایی که با نام چهل دختران در سراسر مناطق مرکزی آذین یافته اند آشنا نباشند، اما همه می‏دانیم که بیش از پنج میلیون جمعیت کابل با کوه چهل دختران در غرب کابل خوب آشنایند. این ‏که چرا چهل‏دختران را در تاریخ مسطور کشور نداریم، سوالی است که باز هم جواب آن‏را دسته‏ای از مردم می‏دانند و پاره‏ای دیگر نه.

احتمالاً یگانه اثر مکتوب و منظوم در مورد چهل دختران، کتاب بحرالفواید - عین الوقایعِ اثر مرحوم محمد یوسف ریاضی هروی بوده است که در باز چاپ کتاب توسط ویراستارش حذف گردیده است. اقدامی که نه بدست سلطان و امیری صورت گرفته است، بلکه بدست فرهنگی تاریخ نگارِ مملکت!

اینک حماسه چهل دختران نه بزبان تاریخ نگاری که بزبان داستانی کلمه گردیده است؛ رمان چهل دختران زیور طبع یافته است! این کتاب بدون شک مایه گرفته از تاریخی است که چهل دختران بخشی از آن است، اما رمان تاریخی نیست. رمان چهل دختران در چهل فصل و چهار صد صفحه در امریکا به نشر رسیده است تا بخش ادبیات داستانی کشور زادگاهش را غنی تر کند.

 رمان چهل دختران مانند هر رمان متداول حاوی مضامین سرگرم کننده است. زیرا کتاب از زندگی اجتماعیی مردمانی روایت می کند که مانند دیگران زندگی می‏کرده اند، کاملاً طبیعی. آن چنان که کودکی زاده می‏شود، در خانواده ای یا تحت شرایط دیگری برزگ می شود، یک آدم عادی بار می‏آید و یا به شهرت می رسد؛ شخصی در میان دوستان و قریه اش محبوب است، اما در اثر حادثه ای بقتل می‏رسد؛ مردم دیندار اند، مراسم مذهبی و سنتی  و اعیاد شان را گرامی می دارند؛ جوان ها - دختر و پسرها - عاشق می‏شوند، محدویت وجود دارد، ممنوعیت وجود دارد اما عشق زنده و پاینده می‏ماند؛ تخلفات، جنایات، حادثات اتفاق افتادنی است؛ مخاصمت ها، دسته بندی ها، امتیاز طلبی ها؛ طبقات فرادست، طبقات فرودست و جود دارند و ... چهل دختران نیز در بستر واقعیی چنان روابطی روایت می شود.

اما تفاوت رمان چهل دختران در ویژگی زمانی، شخصیت های داستانی و مهم تر از همه شخصیت اول داستان است: قهرمان داستان یک دختر هزاره است. زادگاه قهرمان، روابط اجتماعیی که در آن زاده می شود و رشد می‏کند، عواملی حادثه ساز با زمانِ قهرمانِ کتاب همزمانی می‏یابد، شرایط عمومی کشور متفاوت از شرایط زمان ماقبل می‏باشد، عوامل جهانی با شرایط زمانیی قهرمان مقارنت پیدا می‏کند، بی عدالتی، بی کفایتی، صداقت، خیانت، شجاعت، جبانت، فقر، غنا، و...با شرایط زمان حادثه در هم می‏تنند تا داستان به گونه ای دیگری حکایت‎ شود.

 

شناسنامه کتاب:

 

چهل دختران

نگارنده: جان یونس صالحی

ناشر: آمازون دات دات کام -Createspace Publishing C0.

شمارگان: نامحدود

تعداد صفحات: 416 

سال چاپ: جوزای 1392 (جون - 2013)

محل نشر: ایالات متحده آمریکا

آدرس تماس: cheeldokhtaran@gmail.com

 

لینک های دسترسی به این کتاب:

 

http://www.amazon.com/Cheel-Dokhtaran-heroic-Hazara-Persian/dp/098882230X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1374146664&sr=1-1&keywords=cheeldokhtaran

 

https://www.createspace.com/4115702

 

https://www.facebook.com/Cheeldokhtaran

 

http://cheeldokhtaran.wordpress.com/