دخترانیکه خشونت را با رکاب زدن محو میکنند!

 

 

 

 

دیروز دو شنبه، 25 اگست از روز جهانی محو خشونت علیه زنان توسط شهدا ارگنایزشن و بخش زنان سازمان ملل با راه اندازی   مسابقه بایسکل رانی تجلیل شد. در این برنامه  قهرمانی از آن تیم دختران بایسکل سوار " حق رانندگی " گردید. دختران هزارستانی در حال این کار را میکنند که کمترین توجه را نیز  دولت مرکزی و ریاست ورزش کشور  در بخش ورزش برای بانوان و به خصوص بانوان هزارستانی نمیدهد. تنها چیزی را که دختران هزارستان دارند همانا باورمندی جامعه شان به انها به عنوان موجودات مستقل، آزاد و دارای اراده ی معطوف به تغییر و کسب بلند پروازی های شان میباشد.

 

زهرا حسینی بنیانگذار سازمان دو چرخه سواری " حق رانندگی" که خود نتوانسته در این مسابقه بخاطر حادثه قبلی شرکت  کند گفت آرزو دارم که : روزی دختران سرزمینم بدون دغدغه، بدون مدنظر گرفتن جنسیت شان و بدون مدنظر گرفتن سمت و زبان شان در سطح جهان دست آرودهای داشته باشند و این خواست را در حالی مطرح میکنم که دختران هنوز جای مناسب برای ورزش ندارند و آن هم برای ورزش دو چرخه سواری که هر لحظه امکان دارد پائین بیفتند و در انظار عمومی که  این اتفاقات ساده برای بانوان نیز  در جامعه ما قابل پزیرش نیست و شاید بعدها برای حضور دختران دیگر مشکل ایجاد کند. او در ادامه افزود که دختران باید ورزش کنند و ورزش برای دختران کمک زیادی خواهد نمود که مصمم تر باشند و فعال تر در بدست آرودن اهداف شان  گام بردارند،

 

 

 

عدم ورزش باعث بیماری های گوناگون میگردد که از آن جمله میتوان افسردگی و اظطراب را نامبرد که زمینه ساز خودکشی ها و ناراحتی های دماغی میگردد. دختران بایسکل سواری کردند تا خشونت علیه زنان را در زیر رکابهای شان محو و نابود کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزارشگر: تیمور باتور

عکاس: کامران شفایی