مردم هزاره یکی از اقوام افغانستان استند که از نظر عدد و شمار اگر به اندازه‌ی قوم پشتون نباشند، کم نیستند

عصبیت گلبدین حکمت‌یار نگارنده: استاد یعقوب یسنا ابن خلدون عصبیت را راه‌کار قبیله‌ای می‌داند که افراد قبیله برای پاس‌داری از سنت‌های پشت پدری خود تعصب دارند و سرسخت رفتار می‌کنند. تاکید ابن خلدون این است‌که زندگی شهری و تغییر شیوه‌ی…