زنان در حاکمیت طالبان

زنان در حاکمیت طالبان هزاره ورلد : کابل زنان همواره در جامعه نابرابر و مردسالار افغانستان قربانی اصلی جنگ، بی‌سوادی و عقب‌ماندگی کشور بوده‌ اند. با روی کار آمدن دوباره‌ی طالبان زنان بار دیگر و بعد از ۲۰ سال مبارزه…