خطای مکرر استاد سرور دانش معاون اشرف غنی احمدزی

خطای مکرر استاد سرور دانش معاون اشرف غنی احمدزی نویسنده: استاد محمد امین جوادی انتظار می‌رفت استاد دانش باتوجه به تخصص شان در علم حقوق گروهی از حقوقدانان را گرد آورده و دوسیه نسل‌کشی هزاره‌ها را در نهادهای حقوقی بین‌المللی…

مردم هزاره یکی از اقوام افغانستان استند که از نظر عدد و شمار اگر به اندازه‌ی قوم پشتون نباشند، کم نیستند

عصبیت گلبدین حکمت‌یار نگارنده: استاد یعقوب یسنا ابن خلدون عصبیت را راه‌کار قبیله‌ای می‌داند که افراد قبیله برای پاس‌داری از سنت‌های پشت پدری خود تعصب دارند و سرسخت رفتار می‌کنند. تاکید ابن خلدون این است‌که زندگی شهری و تغییر شیوه‌ی…